Gegevens

Betaling

In de iDealomgeving en het overzicht van uw bank zal als begunstigde staan Stichting Derdengelden Buckaroo inzake Wilde Ganzen.
Hierbij machtig ik Wilde Ganzen om het bovenstaande bedrag eenmalig van mijn rekeningnummer af te schrijven.
Hierbij machtig ik Wilde Ganzen om het bovenstaande bedrag maandelijks van mijn rekeningnummer af te schrijven.
Hierbij machtig ik Wilde Ganzen om het bovenstaande bedrag jaarlijks van mijn rekeningnummer af te schrijven.

Goede wateropvang & -distributie biologische landbouwschool in Ghana

We sommen alle voordelen nog even op: voldoende opvang van regen, distributie over het terrein, betere infiltratie van het hemelwater in de bodem, gewassen en bomen die goed blijven ook bij lange warmte, minder bodemerosie, hogere oogstopbrengsten. Daar komt bij dat de school zo nog beter kan laten zien dat biologische landbouw werkt. Het vertrouwen in eigen kunnen van de studenten én de andere dorpsbewoners versterkt.

Hartelijk dank alvast dat u dit project wil steunen met een bijdrage!